Four Columns

август 15, 2018

ЗДРАВЕТО Е В СОБСТВЕНИТЕ ВИ РЪЦЕ   През последните няко

Posted in Uncategorized by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог
август 15, 2018

Спасил е и всеки ден спасява сърдечно болни хора. Прави го с

Posted in Uncategorized by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог
август 15, 2018

Презентацията е изнесена по време на Симпозиум по Остър коро

Posted in Uncategorized by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог
август 15, 2018

Сърдечната недостатъчност е основна причина за смъртност в с

Posted in Uncategorized by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог
август 15, 2018

  Точна дефиниция на АХ и в частност на хипертоничната

Posted in Uncategorized by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог