Неврологията е медицинска специалност ,която се занимава с проблемите на нервната система-профилактика,диагностика и лечение на заболяванията на периферната,централна и вегетативна нервна система-съдови,туморни,възпалителни,дегенеративни и др. Снемането на точен и подробен неврологичен статус е от първостепенно значение за правилната оценка на когницията,черепномозъчните нерви ,двигателната дейност  , координация ,сетивност  и походка на неврологично болния.За прецизната  диагностика  на неврологичните заболявания е необходима  и съвременна апаратура-електромиограф,електроенцефалограф,ултразвуков апарат за изследване на екстра и интракраниалните мозъчни съдове,съвременни и високотехнологични невроизобразяващи техники.Съвременна неврология означава работа в екип и  е тясно свързана с различни медицински специалности-образна диагностика,кардиология,неврохирургия ,ендокринология и др.

Неврология- д-р Веска Михайлова; д-р Весела Константинова; д-р Анастасия Гитева- Турчева

Специалисти неврология