Хипертонична криза – поведение

август 15, 2018
 

Точна дефиниция на АХ и в частност на хипертоничната криза (ХК) дава Седмият доклад на National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. Хипертоничната криза се дефинира като остро настъпило покачване на артериалното налягане при систолна стойност над 180 mmHg и диастолна над 110 mmHg. Литературните данни сочат, че поне 1% от хипертониците, поне веднъж в живота си преживяват ХК. Най-честата причина е нелекуваната есенциална хипертония. Други причини са: ренопаренхимна болест с хроничен пиело- и/или гломерулонефрит, системни колагенози със засягане на бъбреците, ендокринни болести при феохромоцитом, първичен хипералдостеронизъм, болест на Cushing, лекарствено провокирани, коарктация на аортата, прееклампсия, еклампсия, хипертонична реакция на исхемичен отговор в острия стадий на исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ).

 

Пълната статия може да видите в прикачения файл: линк

Автор: вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог

Posted in Uncategorized by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог