Ортопедия и Травматология

Ортопедия и Травматология

Ортопедията и травматологията  се занимават с възникването, профилактиката, диагностиката и лечението на вродени и придобити дефекти във формата или функцията на опорно-двигателния апарат: кости, стави, мускули и сухожилия.Съвременната ортопедия  и травматология не може без високоспециализирани образни изследвания и използва  все по-усъвършенствувани метални импланти с помощта на които периода за възстановяване след операция е значително скъсен и с това значително се подобрява качеството на живот на тези пациенти .

 

Ортопедия – д-р Марчо Марков

Ортопедия и Травматология