Неврохирургия

Неврохирургията е хирургична  специалност, която се занимава с оперативното лечение на заболяванията на периферната и централна нервна система-тумори на нервните структури,аневризми и артериовенозни малформации,дискови хернии ,черепномозъчни и гръбначномозъчни травми.Много динамично развиваща се специалност с все по-широко навлизане на миниинвазивните техники,ултразвуковата невронавигация,стабилизационни и реконструктивни операции на гръбначния стълб,ендоваскуларно лечение на съдовите мозъчни заболявания.Тази специалност е неразривно свързана с други специалности като неврология и образна диагностика.Модерно направление е функционалната неврохирургия ,която помага на болни с фармакорезистентна  епилепсия и късен стадий на Паркинсонова болест.

Неврохирургия  –  доц. Румен Попов