Кардиология

Кардиологията е дял от медицината, която се занимава със заболявания на сърдечно-съдовата система. Милиони хора по света умират всяка година от сърдечносъдови заболявания.В България също има висока смъртност и при двата пола вследствие на дългогодишни проблеми със сърцето.Съвременната кардиология разполага с диагностична апаратура и методи на лечение с които те могат да бъдат предотвратени.Прецизната апаратура и обучените специалисти са от изключителна важност за ранното им диагностициране.Модерните кардиолози обръщат внимание и на ролята на стреса ,неправилното хранене,алкохола и липсата на достатъчна физическа активност за получаването на сърдечносъдовите увреждания.

 

Кардиология -д-р Светлозар Сардовски; д-р Таня Калинова; д-р Дико Меламед; д-р Калина Колева

Специалисти Кардиология