Ендокринология

Ендокринология

 

Ендокринологията е медицинска специалност, която се занимава с профилактика,диагностика и лечение на ендокринните и метаболитни заболявания.Изучава и диагностицира нарушенията на жлезите с вътрешна секреция,връзката между тях и другите органи и системи.Съвременното ендокринологично лечение включва не само точна ехографска диагностика, но и работа в екип и обучение не само на пациента но и на неговото семейство.

Ендокринология- д-р Светослава Гериловска