График

Прегледите се извършват след предварително записани по телефона часове от регистратурата.